image-2847

Advies van de vernieuwingscommissie CKV

Op 12 juni stuurde staatssecretaris Dekker een brief naar de Kamer over het Advies examenprogramma CKV havo/vwo. 'Tijdens het Algemeen Overleg over cultuuronderwijs en cultuurparticipatie op 2 juli 2014 is toegezegd dat uw Kamer van mij een voorstel zou ontvangen over hoe het vak CKV kan worden hervormd. In bijgaand advies van de Vernieuwingscommissie CKV staat ...
Lees verder »
image-2840

Ambassadeurs zetten zich in voor meer muziek in de klas

Een tv-show over schoolklassen die muziek maken en meer samenwerking tussen scholen en lokale fanfares en muziekscholen. Dat zijn enkele initiatieven van het nieuwe Platform Ambassadeurs Muziekonderwijs, met Koningin Máxima als erevoorzitter. Nieuw platform In dit nieuwe platform zijn muzikanten, gemeenten, provincies, scholen, kunstcentra, de publieke omroep en opleidingsinstituten als de pabo's en de conservatoria verenigd. Zij ...
Lees verder »
image-2832

Minister Bussemaker presenteert uitgangspunten cultuurbeleid 2017-2020

Met een extra investering van ruim 18 miljoen euro in de culturele sector geeft minister Bussemaker (OCW) kunstenaars en culturele organisaties meer ruimte voor innovatie, samenwerking en ontwikkeling van jonge talenten. Dat schrijft ze in haar brief Ruimte voor Cultuur met daarin de uitgangspunten voor het (nationale) cultuurbeleid in de periode 2017- 2020. De uitgangspunten die ...
Lees verder »
image-2830

Derde Onderwijskamer FvOv

De derde Onderwijskamer op 13 april jl. had twee agendapunten: 'Contacten vakverenigingen en lerarenopleidingen' en 'Onderwijscoöperatie en register'. In tegenstelling tot de vorige twee Onderwijskamers was nu niet het doel te komen tot een uitspraak of standpunt ten behoeve van het bestuur. Bij de 'Contacten vakverenigingen en lerarenopleidingen' was het vooral een inventarisatie hoe iedere ...
Lees verder »
image-2815

Uitnodiging algemene ledenvergadering, 15 juni

Geacht lid, 15 juni aanstaande vindt de jaarlijkse ALV van de VLS plaats, Locatie: Hoofdgebouw Utrechts Conservatorium, Vergaderruimte, Mariaplaats 27, Utrecht Aanvang: 18.00 uur Wij willen u van harte uitnodigen op deze ledenvergadering. En dat met reden. Naast de gebruikelijke bestuurlijke onderdelen die bij een ALV horen (de stukken vindt u onderaan) wil het bestuur graag met u als lid ...
Lees verder »