image-2304

Reactie op de Handreiking Muziekonderwijs 2020 – naar goed muziekonderwijs in het hart van de basisschool

Het is buitengewoon inspirerend dat velen in Nederland – publiek en privaat – een speciale bijdrage willen leveren aan het versterken en verbeteren van muziekeducatie in het primair onderwijs. Dit juichen wij als vakverenigingen, de Vereniging Leraren Schoolmuziek, Gehrels Muziekeducatie en het Netwerk Muziekdocenten Pabo, toe. Op welke wijze kunnen we met deze speciale inspanning voor ...
Lees verder »
image-2301

Snellere verhoging AOW-leeftijd – zie hier uw AOW-leeftijd (oud en nieuw)

Op dit moment ligt er in de Tweede Kamer een wetsvoorstel voor om de AOW–leeftijd sneller te verhogen. De VCP heeft een kritische brief (.pdf) geschreven aan de Kamer aangaande dit wetsvoorstel. Het wetsvoorstel is inmiddels als spoedeisend aangemerkt. Dit wetsvoorstel vloeit nog voort uit het regeerakkoord van 29 oktober 2012. De VCP is van mening ...
Lees verder »
image-2299

Wijzigingen regeling verlof en arbeidstijden

Met de instemming van de Eerste Kamer met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden wijzigen per 1 januari a.s. o.a. het ouderschaps- en zorgverlof. De VCP ziet de aanpassingen als een goede stap vooruit. Met name de flexibilisering en uitbreiding van de verschillende verlofregelingen zorgen ervoor dat werknemers werk en privé beter kunnen ...
Lees verder »
image-2297

Tweede sectorplan PO voor inzetbaarheid en professionalisering leerkrachten

De sociale partners in het primair onderwijs, verenigd in het Arbeidsmarktplatform PO, zijn verheugd dat minister Asscher (SZW) een tweede sectorplan heeft goedgekeurd. In ‘Impuls inzetbaarheid en kwaliteit in het primair onderwijs’ ligt het accent op de duurzame inzetbaarheid en het versterken van de professionaliteit. Zo kunnen 6000 leerkrachten bijscholing volgen op het gebied van ...
Lees verder »
image-2295

CMHF-bericht over het ABP-pensioen

Vorige maand heeft de Pensioenkamer het onderhandelingsresultaat over de implementatie van de beperking van het fiscale kader (Witteveen II) omgezet in een ondertekend pensioenakkoord. De CMHF-achterban was in ruime meerderheid akkoord. Er resteert desalniettemin een aantal aandachtspunten bij de uitwerking van het akkoord. Vrijval ten behoeve van de cao-tafel Als gevolg van het akkoord is er een ...
Lees verder »