image-2477

De toekomst van onderwijs

Nieuwssite Numrush heeft het online magazine Rush uitgebracht. Het magazine gaat over het effect van innovatie en nieuwe technologie op het dagelijks leven. Het thema van de eerste uitgave is 'De toekomst van het onderwijs'. Het eerste nummer van Rush magazine bevat een reeks interessante artikelen en werd ontwikkeld in samenwerking met Samsung Nederland. De redactie had ...
Lees verder »
image-2475

Onderhandelingen voor nieuwe CAO-PO gestart

Vandaag, 27 februari 2015, zijn de cao-onderhandelingen tussen PO-Raad en de bonden, waaronder de FvOv, gestart. In de afgelopen tijd hebben we als bonden een gezamenlijke inzet geformuleerd. In het overleg is deze inzet gepresenteerd en heeft de PO-Raad zijn inzet met ons gedeeld. In de komende tijd zullen we proberen tot een nieuwe cao ...
Lees verder »
image-2473

Met VierSlagLeren ook in 2015 extra loopbaankansen voor leraren

Vanaf 1 april kunnen scholen voor het primair onderwijs weer lerarenduo’s aanmelden voor de regeling VierSlagLeren 2015. Dit succesvolle project van het Arbeidsmarktplatform PO slaat vier vliegen in één klap. Startende leraren krijgen voorlopig een baan en volgen een masteropleiding. Ervaren leraren volgen ook een master en maken zo een volgende loopbaanstap. Tijdens de opleidingsjaren ...
Lees verder »
image-2471

VCP-achterban stemt in met SER-ontwerpadvies Toekomst Pensioenstelsel

De bij de VCP aangesloten organisaties - waaronder de CMHF - hebben op 18 februari 2015 ingestemd met het SER-advies Toekomst Pensioenstelsel. “De visie van de VCP komt in hoofdlijnen goed terug in het advies. Het is een uitgebreide, analytische verkenning die een goede basis legt voor de verdere uitwerking van een nieuw pensioenstelsel”, aldus ...
Lees verder »
image-2467

Projectdirecteur Muziek en Onderwijs bekend

Met ingang van 1 april 2015 wordt Jantien Westerveld directeur Muziek en Onderwijs. Haar taak is uitvoering te geven aan de Handreiking Muziekonderwijs, die is opgesteld door de gelijknamige commissie. De handreiking vormt de basis van de impuls Muziekonderwijs die in het najaar van 2014 door Minister Bussemaker van het ministerie van OCW samen met ...
Lees verder »