image-1994

Heeft u zich al aangemeld voor het Lerarencongres van 8 oktober in Den Bosch?

Het Lerarencongres: de plek om met en van elkaar te leren en met collega’s te werken aan professionalisering. Het programma wordt samen met leraren opgesteld. De thema’s van het congres hebben direct verband met het dagelijkse werk van de leraar en komen voor in de Lerarenagenda van OCW en de Agenda Beroepsgroep Leraren. Leraren verzorgen ...
Lees verder »
image-1991

Landelijke studiedag kunst (algemeen) op 8 januari

Op donderdag 8 januari 2015 zullen de kunstvakverenigingen VLS (muziek), VONKC (beeldend), BDD (drama) en NBDK (dans) gezamenlijk een studiedag organiseren voor docenten Kunst (algemeen) van zowel havo als vwo. De studiedag zal plaatsvinden in Utrecht. Informatie over het programma  en het aanmeldingsformulier worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt, maar indien dit uw interesse heeft reserveert ...
Lees verder »
image-1986

Onderzoek: Een goed begin is het halve werk

Om een leraar een vliegende start te kunnen geven, is begeleiding erg belangrijk. Deze begeleiding kan in het primair onderwijs nog op een aantal vlakken verbeterd worden. Er is vaak geen sprake van een echt inductieprogramma. Ook bestaat er nog geen overheidsbeleid voor. Het onderzoek Een goed begin is het halve werk geeft inzicht in ...
Lees verder »
image-1984

Reactie op Miljoenennota 2015 VCP

Schaduw van crisisbeleid is nog voelbaar “De professionals in Nederland hebben behoefte aan een krachtig herstel van inkomen en werkgelegenheid”, aldus VCP-duovoorzitter Gerrit van de Kamp. De schaduw van het crisisbeleid is nog voelbaar. Het herstel van economie en werkgelegenheid is nog zeer broos. De groei en werkgelegenheid zouden de primaire focus van dit kabinet moeten ...
Lees verder »