image-1892

MHP = VCP

De VLS is via de koepelorganisatie FvOv aangesloten bij MHP, Vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel. De MHP is van naam veranderd. De organisatie heet nu VCP, Vakcentrale voor professionals. Ga voor meer informatie naar de website: VCP.
Lees verder »
image-1887

Het CvE heeft een nieuwe naam: het CvTE

Het College voor Examens (CvE) heeft er een nieuwe taak bij: de uitvoering van de centrale eindtoets in het primair onderwijs. Daarom heet het CvE per 1 augustus 2014 het College voor Toetsen en Examens, het CvTE. Het nieuwe adres van de website van het CvTE is www.hetcvte.nl. Het algemene e-mailadres van het CvTE wijzigt in ...
Lees verder »
image-1883

Netwerk Cultuureducatie en Cultuurparticipatie

In het Netwerk Cultuureducatie en Cultuurparticipatie op LinkedIn wordt gediscussieerd over een Volkskrantartikel van 2 juli jl. waarin de Kamer wordt opgeroepen te stoppen met de afbraak van het muziekonderwijs. Ga voor deze en andere interessante discussies naar het Netwerk Cultuureducatie en Cultuurparticipatie.
Lees verder »