image-3986

Gezocht: lid vaststellingscommissie muziek CvTE

Per 1 januari 2017 ontstaat in de vaststellingscommissies van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) de volgende vacature, die op voordracht van de VLS vervuld kan worden: Lid vaststellingscommissie muziek vmbo/havo/vwo De kandidaat dient aan de volgende voorwaarden te voldoen: Beschikt over een goede vakkennis, onder meer blijkend uit een lesbevoegdheid voor de doelgroep; Heeft ervaring met en ...
Lees verder »
image-3982

Wetsvoorstel ‘Beroep leraar en lerarenregister’ aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op dinsdag 11 oktober met grote meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel ‘Beroep leraar en lerarenregister’. Deze wet verstevigt de positie van de leraar in de school en maakt dat leraren vanaf 2017 verplicht worden geregistreerd in het Lerarenregister. Met het aannemen van deze wet in de Tweede Kamer is een belangrijke politieke ...
Lees verder »
image-3980

De bindingstoelage in de CAO MBO

Korte historie: in 2009 hebben de partijen in het overleg over de CAO MBO (MBO Raad en bonden) het Aktieplan LeerKracht in de CAO MBO op twee manieren ‘vertaald’. Een groot deel van het beschikbare geld werd gestoken in een rigoureuze verkorting van de carrièrepatronen: soms van wel 18 stappen naar 12. Voor mensen ...
Lees verder »
image-3977

VCP Young Professionals: praat mee!

De leden van de vakbonden worden steeds ouder en jonge werknemers voelen zich niet goed (genoeg) vertegenwoordigd door bestaande vakbonden en keren zich af van het arbeidsvoorwaardelijke overleg of beginnen juist tegen het succesvolle poldermodel aan te schoppen. Immers dat overleg tussen werkgevers en werknemers levert voor jonge werknemers geen vaste baan, scholingsmogelijkheden of passende ...
Lees verder »
image-3974

Vier Leraren van het Jaar 2016 bekend

De vier Leraren van het Jaar 2016 zijn: Joke de Jong (vo), Daisy Mertens (po), Merel Brugman (mbo) en Anna Hinkema (so/vso). Onder luid applaus van hun leerlingen en collega’s namen de vier winnaars vanmiddag hun award in ontvangst, uit handen van minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De winnaars zijn allemaal ...
Lees verder »
image-3972

Wetsvoorstel Beroep Leraar: leraar in positie

Op 5 oktober, de internationale Dag van de Leraar, is in de Tweede Kamer het wetsvoorstel Beroep Leraar besproken. De Onderwijscoöperatie is groot voorstander van het wetsvoorstel. Inmiddels hebben ruim 61.000 leraren zich vrijwillig geregistreerd. Leraar René Kneyber: ‘Van oudsher is de kwaliteit van leraren een taak van de overheid. Die taak wordt nu aan ...
Lees verder »