image-3628

Ledenraadpleging CAO-VO 2016-2017

Op 13 april zijn de bonden (waaronder de FvOv/VLS) en de VO-raad het eens geworden over een onderhandelaarsakkoord inzake een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt over onder andere: loon en looptijd, ontslag en sociale zekerheid, sparen van het persoonlijk budget en over wanneer er recht ontstaat op een ...
Lees verder »
image-3626

De 8e Onderwijskamer op 4 april 2016 – NRO en Onderwijs2032

Jelle Kaldewaij van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek was op 4 april gast van de FvOv. Wat is het NRO? Hoe wil het NRO docenten bereiken? Welke aanbevelingen en ideeën zijn er vanuit de FvOv? De stand van zaken Onderwijs2032 kwam ook aan de orde. Hierbij speelde enerzijds de snelheid waarmee de staatssecretaris verder wil naar ...
Lees verder »
image-3623

Meldpunt Correctie Centrale Examens: Vragen, best practices en knelpunten!

Hoe kan bereikt worden dat de correctie van de centrale examens volledig wordt uitgevoerd, binnen de bestaande systematiek? De VO-raad, FvOv, CNV Onderwijs, AOb en het ministerie van OCW zoeken scholen die een goed voorbeeld hebben van hoe dit te organiseren valt, en dit met andere scholen willen delen. Waar loopt u als corrector tegenaan? Lees ...
Lees verder »
image-3620

Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2016-2017

Het is er dan toch nog van gekomen. In de vroege ochtend van Koningsdag zijn bonden (waaronder de FvOv) en de PO-raad alsnog tot een akkoord gekomen. De belangrijkste onderwerpen zijn: loonsverhoging, vervangen van leerkrachten en een aanpassing van het stelsel van uitkeringen voor het Bijzonder Onderwijs vanwege het invoeren van de Transitievergoeding en het ...
Lees verder »
image-3617

Onderwijs 2032: Een Verdiepingsfase

In de afgelopen weken heeft er druk overleg plaatsgevonden tussen de Onderwijscoöperatie (OC) en de staatssecretaris van OCW Sander Dekker. Onderwerp van gesprek was het vervolg op het advies van het platform Onderwijs2032. De lidorganisaties van de Onderwijscoöperatie, waaronder de FvOv, hebben aangegeven dat ze in de komende tijd met leraren in het veld het ...
Lees verder »