image-2379

Regio-indeling Decentraal Georganiseerd Overleg

Hieronder vind je de regio-indeling van het Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO bij primair onderwijs) en Decentraal CAO overleg (bij voortgezet onderwijs). Het overleg over zaken die voortvloeien uit de CAO-VO of de CAO-PO op instellingsniveau wordt door de werkgever gevoerd met de Centrales voor Overheidspersoneel. De CMHF is een van die Centrales en deze vertegenwoordigt de ...
Lees verder »
image-2375

Bussemaker: ‘Blijf maximaal inzetten op cultuureducatie’

Minister Bussemaker (OCW) blijft maximaal inzetten op cultuureducatie en de maatschappelijke waarde van cultuur in de komende cultuurnotaperiode (2017-2020). Ook vraagt zij de Raad voor Cultuur verder te kijken dan de huidige financiële kaders. Dat zegde de minister gisteren toe aan de Tweede Kamer. De minister debatteerde met de Tweede Kamercommissie van cultuur over de adviesaanvraag ...
Lees verder »
image-2368

Programma Cultuureducatie met kwaliteit van het FCP

Cultuur verrijkt het onderwijs en verdient een vaste plek in het curriculum van elke basisschool. Daarom zet het Fonds voor Cultuurparticipatie zich met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit in om de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs te verbeteren. Het Fonds voor Cultuurparticipatie geeft in haar Jaarbericht cultuureducatie een overzicht van de tot nu ...
Lees verder »
image-2366

De Promotiebeurs: een prachtkans om lesgeven en promoveren te combineren

Met de Promotiebeurs kunnen leraren promotieonderzoek doen dat uiteindelijk moet resulteren in een proefschrift. Het ministerie van OCW wil met de Promotiebeurs het aantal gepromoveerde leraren voor de klas vergroten en de aansluiting tussen universiteiten en scholen versterken. Bent u daar straks een van? De beurs is beschikbaar voor bevoegde leraren uit het primair onderwijs ...
Lees verder »