image-2096

Nieuwsbrief 2014 – 10

Lees hier Nieuwsbrief 2014-10 Onderwerpen: Scholings- en inspiratiedagen: laatste kans om in te schrijven! Inkomensafhankelijke contributie vanaf 2015 Landelijke studiedag Kunst (algemeen) Kwaliteitskader kunstzinnige oriëntatie PO Reactie n.a.v. besluit Sander Dekker bovenbouw VO Definitieve tekst CAO VO beschikbaar Functie expertcoach bij de stichting leerKRACHT PensioenLab zoekt enthousiaste jongeren
Lees verder »
image-2089

Examenverslagen 2014

De CITO-evaluaties van de examens in de kunstvakken 2014 zijn gepubliceerd. Hieronder treft u in een link de evaluaties aan van Muziek en Kunst. Ga voor de evaluatie van alle kunstvakken naar de website van Kunstzone. Cito-verslag Muziek vmbo-havo-vwo 2014 Cito-verslag Kunst havo Cito-verslag Kunst vwo
Lees verder »
image-2086

Studiedag De vaksectie in haar kracht

Het CPS bericht: Deze zomer is er middels de kamerbrief naar voren gekomen op welke wijze de Inspectie van het Onderwijs scholen in het voortgezet onderwijs op het gebied van leerresultaten beoordeelt. Scholen zijn dan ook hard aan de slag met het verbeteren van de leerlingresultaten. Toch gebeurt dit op veel scholen op een onjuiste ...
Lees verder »
image-2083

‘Niemand is ooit komen kijken hoe scholen het vak CKV invullen’

Het LKCA interviewde CKV-docent Rixt Hylkema over het nieuwe examenprogramma voor CKV, dat momenteel in ontwikkeling is. 'Zolang iedereen het vak verschillend invult, hoe bepaal je dan wat kwaliteit is?' Teveel verschil tussen docenten Rixt Hylkema geeft al 10 jaar CKV op het Minkema College in Woerden. Zij vindt de ruimte die scholen en docenten nu hebben ...
Lees verder »
image-2080

Cultuur scoort goed op brede scholen

Waar geen betere leeruitkomsten zijn voor de onderdelen rekenen, taal en wereldoriëntatie op een brede school, heeft cultuur wel een positief effect. Marieke Heers trok deze conclusie in haar proefschrift 'The Effectiveness of Community Schools'. Voor haar onderzoek bestudeerde Heers het primair onderwijs in Schiedam en het voortgezet onderwijs in Rotterdam. Beide steden zijn voorlopers in ...
Lees verder »