image-2078

VCP-reactie op wetgevingsoverleg nieuwe FTK in Tweede Kamer

Op 13 oktober heeft het wetgevingsoverleg plaatsgevonden in de Tweede Kamer aangaande het nieuwe FTK (nieuwe financieel toetsingskader met spelregels voor pensioenfondsen). Met de onderstaande aanpassingen lijkt er een meerderheid te zijn voor dit wetsvoorstel. Het FTK is op een aantal punten positief aangepast, er blijven echter nog cruciale aandachtspunten. ‘We moeten waken voor een omgekeerd ...
Lees verder »
image-2072

De Kunst van… Veranderen

De Kunst van… is een nieuwe jaarlijkse tweedaagse conferentie voor alle kunstprofessionals die lesgeven of amateurkunstenaars begeleiden. Deze eerste editie is het thema Veranderen. De sector van de actieve cultuurparticipatie verandert. De overheid trekt zich terug of neemt een andere rol aan. Centra voor de kunsten en muziekscholen zoeken naar nieuwe organisatiestructuren en steeds meer ...
Lees verder »
image-2069

Jaarlijkse Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden

De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) is het grootste periodieke onderzoek naar arbeidsomstandigheden van werknemers in Nederland. Het doel is om de kwaliteit van de arbeid in Nederland te bestuderen. TNO heeft, evenals vorig jaar, op verzoek van Voion de resultaten van de NEA 2013 uitgesplitst voor het voortgezet onderwijs (vo). Lees hier de publieksversie. Meer ...
Lees verder »