image-4664

Musiceduhackaton, 1 september

Innovatief evenement voor wie vernieuwende ideeën heeft over het muziekonderwijs en een aanpak waar anderen van kunnen leren. Met elkaar werk je aan een project voor creatief muziekonderwijs. Aan het einde van de dag heb je veel tools om je eigen creativiteit en die van de leerlingen aan te wakker, en een nieuw netwerk van ...
Lees verder »
image-4662

Curriculum.nu

Al eerder berichtten we over curriculum.nu. In 2018 wordt voor negen thema's of vakgebieden, waaronder kunst & cultuur, opnieuw gekeken naar de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Ook de VLS is daarbij betrokken. Voor wie zich beter wil verdiepen in het hoe en wat (en waarom) hier enkele ...
Lees verder »
image-4659

Voion: handreiking Professioneel statuut en professionaliseren

In de Wet Beroep Leraar en het Lerarenregister staat dat het schoolbestuur in overleg met haar leraren een professioneel statuut opstelt. Onderdeel van dit statuut is hoe docenten, als onderdeel van het lerarenteam, hun bekwaamheid onderhouden. In de 'Handreiking Professionaliseren' van Voion staat het lemniscaatmodel centraal waarmee de professionalisering van de medewerkers, de professionalisering van ...
Lees verder »
image-4656

Congres: Anders organiseren in het hbo, 3 oktober

Op 3 oktober 2017 vindt het grote congres van Zestor plaats. Het thema van dit jaar is 'Anders organiseren in het hbo'. Onderwerpen: hoe toekomstgericht onderwijs vorm krijgt, wat dat betekent voor de organisatie als geheel en voor jouw rol als hbo-professional. Programma Datum: Dinsdag 3 oktober 2017 Tijd: 09.45 – 17.00 uur (inloop vanaf 09.15 uur) Locatie: Mediaplaza ...
Lees verder »
image-4654

Aanpassing in CAO PO 2016-2017

De CAO PO 2016-2017 is op een enkel punt gewijzigd. U treft de nieuwe versie hier aan. In deze versie is de benoemingsvolgorde van Bijlage IE in overeenstemming gebracht met het onderhandelaarsakkoord van cao-partijen. Dat wil zeggen dat medewerkers met een tijdelijk contract voor een tijdelijke vacature of een vervanging in de benoemingsvolgorde komen na ...
Lees verder »
image-4651

Onderwijslonen primair onderwijs fors lager in vergelijking met marktsector

Het gemiddelde loon van leraren in het primair onderwijs ligt 14 procent onder dat van vergelijkbare werknemers in de marktsector. Ook schoolleiders in het primair onderwijs verdienen minder (12 procent) dan vergelijkbare werknemers in de marktsector. Deze verschillen zijn sinds 2006 vrijwel constant. Dat blijkt uit: 'Wat een leraar verdient. Vergelijking van het loon van ...
Lees verder »