image-2929

Studiedag voor starters Kunst (algemeen): “Waar te beginnen… bij het Modernisme!”

Studiedag voor docenten Kunst algemeen Op maandag 28 september 2015 houden de kunstvakverenigingen van 15.30 tot 20.00 uur een studiedag in Utrecht, onder de titel: 'Waar te beginnen …… bij het Modernisme!' De doelgroep van de dag zijn docenten die starten met (of voor het tweede of derde schooljaar) het geven van Kunst algemeen. Studenten van kunstvakdocentenopleidingen ...
Lees verder »
image-2946

Pleidooi voor instructeursbeurs voor onderwijsondersteuners in PO, VO en MBO

De FvOv vindt dat ook onderwijsondersteuners, die dagelijks een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs, de kans moeten krijgen hun vakkennis te verbreden of zich verder te specialiseren. Zij zouden daarvoor in de gelegenheid gesteld moeten worden via een ‘instructeursbeurs’. Minister Bussemaker sprak eerder over een onderzoek daartoe. Zij ontving onlangs deze ...
Lees verder »
image-2943

Nascholing voor kunstvakdocenten

De Academie voor Beeldende vorming en de Master Kunsteducatie presenteren technologyLab_: een interdisciplinair onderwijsconcept waarin kunst, technologie en wetenschap geïntegreerd aan bod komen. Tijdens deze post-hbo nascholing voor kunstvakdocenten leer je dat creatieve skills niet exclusief zijn voor de kunsten en dat een onderzoekende houding niet alleen voor de bèta’s is weggelegd. De raakvlakken tussen wetenschap ...
Lees verder »
image-2940

Onderwijsmaster halen aantrekkelijk voor universitaire studenten

Studenten die na hun universitaire studie nog een eerstegraads onderwijsbevoegdheid willen halen in een tekortvak kunnen met ingang van dit schooljaar een tegemoetkoming krijgen in de studiekosten. Het ministerie van OCW wil daarmee extra eerstegraads leraren aantrekken voor de tekortvakken in het voortgezet onderwijs. De komende jaren wil de sector voortgezet onderwijs (vo) de ...
Lees verder »
image-2933

Nieuw beleid cijfers SE/CE

De onderwijsinspectie gaat het verschil tussen de cijfers voor SE en CE laten vervallen als onderdeel van de beoordeling van de leerresultaten. Voor docenten van de kunstvakken is dat een goed bericht, aangezien er de afgelopen jaren veel docenten aanliepen tegen grote verschillen tussen SE- en CE-cijfers. Veel muziekdocenten gaven bij ons aan aan dat door ...
Lees verder »
image-2918

UNICEF Talent Battle

Graag brengen we de UNICEF Talent Battle onder uw aandacht. De UNICEF Talent Battle is een muzikale talentenjacht voor jongeren tussen de 13 en 18. Door mee te doen laten zij zien dat ze UNICEF steunen én maken ze kans op mooie prijzen. De opbrengst van de benefiet-finale gaat volledig naar UNICEF. Jongeren kunnen t/m 5 ...
Lees verder »